shopup.com

โซล่าชาร์จเจอร์ เป็นอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จไฟจากแผงโซล่าเซลล์ลงแบตเตอรี่

ซึ่งการเลือกว่าใช้รุ่นใดนั้น สามารถคำนวณได้จากแผงและแรงดันแบตเตอรี่

ทางร้านคัดรุ่นที่นิยม จนถึงคุณภาพสูงมาให้เลือกกันครับ

โซล่าชาร์จเจอร์ PWM/MPPT

Engine by shopup.com